Home Om projektet Området Eksteriører Interiører Kontakt
Kvarterets historie  Boligernes placering Situtionsplan      
Øresundsvejkvarteret er en del af det gamle Sundbyøster, hvis historie kan dateres helt tilbage til 1000-tallet. Sundbyerne, der oprindelig bestod af to små landsbyer Sundbyøster og Sundbyvester, lå langs sundet mellem Øresund og Sjælland. På dette tidspunkt var den vestlige side af Amager endnu ikke opfyldt, og de to landsbyer havde hver sin vej ned mod sundet. For Sundbyøsters indbyggere var denne vej Øresundsvej. Gennem århundreder har landsbyen Sundbyøster været koncentreret på området mellem Øresundsvej og Frankrigsgade, hvor en række bondegårde og husmandssteder har skabt rammen om hverdagen og arbejdslivet i området. Frankrigsgade, der tidligere hed Østergade, betegnes gerne som Sundbyøsters ”baggade”, hvilket hænger sammen med Øresundsvejs oprindelige status som landsbyens hovedgade. Det var også på Øresundsvej, at den berømte gård Rødegård og den tilhørende Røde Kro lå, som fungerede som midtpunkt for landsbyen.

Indtil slutningen af 1800-tallet har størstedelen af Sundbyøsters befolkning været beskæftiget med landbrug og grøntsagsdyrkning. Området har ligesom det meste Amager fungeret som spisekammer for København, og amagerbønderne var berømte for deres grøntsager, som de solgte på Amagertorv. Efter de københavnske voldes nedlæggelse i 1860’erne bliver kontakten mellem København og Sundby efterhånden tættere og tættere. København vokser med hastige skridt, og Sundby begynder gradvist at ændre karakter fra landsby til by. Med en stor arbejdertilstrømning i slutningen af 1800- tallet og begyndelsen af 1900-tallet lægges der et stort pres på områdets hidtidige udformning.Den voksende industri, der tegnede Sundbys profil, var bland andet kemiske fabrikker som Fredens Mølle, der producerede svovlsyre og gødning,

 

 De Holmbladske Fabrikker, der producerede lim, sæbe og stearinlys, og O. Chr. Greens Tændstikfabrik. Disse fabrikker var også medvirkende til, at området af flere københavnske læger blev karakteriseret som det mest sundhedsskadelige kvarter i København og omegn. Først i 1909, hvor demarkationsterrænet på Amager officielt ophæves, tager den store bymæssige udvikling med opførelse af områdets store boligejendomme og karrebygninger for alvor fart. Denne udvikling, som også skal ses i lyset af Sundbys indlemmelse i Københavns Kommune i 1902, sker i høj grad på bekostning af områdets landlige fortid hvis huse og gårde efterhånden forsvinder. I dag kan områdets landlige fortid være vanskelig at aflæse i Øresundskvarteret, idet der er foregået en massiv sanering af områdets småbyggeri. Dog kan landsbypræget stadig fornemmes omkring Portugalsgade, hvor gadeforløbene følger de gamle markskel.

Holmbladgade

 
Hâns Kofod, Stud. Bygningskonstruktør M.A.K. Københavns Erhvervsakademi